Hei                                                                              Kirkkonummi/Kyrkslätt 11.5.2019

 

 

Tervetuloa Tolsan vesiosuuskunnan varsinaiseen kokoukseen 12.6 klo 19.00, Ravintola Peura, Peuramaa Golf, Peuramaantie 152, 02480 Kirkkonummi. Kokouksessa esitellään

·         tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 1.1-31.12.2018

·         päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille

·         käsitellään muut sääntöjen §8 ja §15 määräämät asiat 

·         runkolinjan siirryttyä kunnan omistukseen vesiosuuskunnalle ei ole enää tarvetta, joten kokouksessa käsitellään ja tehdään päätös hallituksen esityksestä purkaa osuuskunta selvitystilamenettelyn kautta sekä tehdään päätös ko. menettelyn edellyttämän selvitysmiehen valinnasta.

 Kahvitarjoilua, tervetuloa mukaan!

Hallitus

Osuuskunnan kokouksen esityslista on tämän kutsun liitteenä.

Osuuskuntalain 23 §:n mukaiset asiakirjat on jäsenten nähtävänä yhtiön internetsivuilla vähintään viikkoa ennen kokousta.

www.tolsanvesiosuuskunta.fi

Esityslista:

1.    valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa

 

2.    todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen

 

3.    esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta

 

4.    päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta

 

5.    päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille tilikaudelta 2018

 

6.    päätetään ylijäämän käyttämisestä

 

7.    määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

 

8.    valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen

 

9.    valitaan yksi tilintarkastaja ja tilintarkastajan varamies

 

10. määrätään missä sanomalehdessä tai muulla sääntöjen 16 §:ssä mainitulla tavalla kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan

 

11. päätetään osuuskunnan purkamisesta eli tehdään päätös osuuskunnan asettamisesta selvitystilaan Osuuskuntalain 23 luvun 3 § tarkoittamin tavoin

 

12. päätetään selvitysmiehen valinnasta Osuuskuntalain 23 luvun 9 § tarkoittamin tavoin

 

 

Hej

 

Välkommen på Tolls vattenandelslags ordinarie möte 12.6 kl. 19, på rest. Ravintola Peura, Hjortlandet Golf, Hjortlandsvägen 152, 02480 Kyrkslätt. På mötet behandlas

 

·         bokslut och verksamhetsberättelse 1.1-31.12.2018

·         besluts om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar

·         behandlas övriga ärenden enligt stadgarna §8 och §15

·         då stamlinjen övergått i kommunens ägo finns inte mera behov för vattenandelslaget, varvid mötet på styrelsens förslag behandlar och gör beslut om att avsluta vattenandelslaget genom likvidation samt gör beslut om att tillsätta en likvidator, som är krav för förfarandet.

 

Kaffeservering, välkommen med!

 

Föredragningslistan finns som bilaga (på finska, se ovan) och dokumenten enligt Lag om andelslag §23 finns till påseende på andelslagets webbsida senast en vecka innan mötet.

 

www.tolsanvesiosuuskunta.fi

 

Styrelsen